searchIcon
burger menu icon close icon
detail-header.png

İş Bankası Grubunda Enerji Sektörü

İş Bankası Grubu, faaliyet alanlarını bankacılık ve finansal hizmetler dışına taşıyarak ve enerji sektörüne odaklanarak faaliyetlerini genişletmektedir. Bu doğrultuda, Trakya Yatırım Holding A.Ş. çatısı altında İş Enerji Yatırımları A.Ş.'yi kurarak, hidrolik, rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi ve ticaretine yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bu yatırımlar, enerji bağımlılığının azaltılmasına yönelik yapısal dönüşümün etkili bir aktörü olma amacını taşımaktadır. İş Bankası Grubu'nun sürdürülebilirlik yaklaşımının bir parçasını oluşturan yeşil ekonomi dönüşümüne de katkı sağlayacak olan bu adım, yenilenebilir enerjinin daha geniş bir şekilde kullanılmasını teşvik ederek, enerji sektöründeki yatırımcı rolünü de pekiştirmektedir.